הכנס הארצי

לבטיחות במעבדות

6.7.2022 | הטכניון, חיפה

תמונות הכנס

אסף רגב

בין חדשנות לבטיחות- טכנולוגיות חדשות להגברת אפקטיביות הדרכת עובדים לבטיחות

נעם קרפ

טיפולי שורש לאירועי בטיחות במעבדה

 

ד"ר רם דולמן וד"ר הדס

ניהול בטיחות במעבדות מחקר הפועלות בסמיכות למעבדות שירות

ד"ר עדי חן גוטרמן

בטיחות במגדל השן, על מעבדות, תאונות ומיטיגציות באקדמיה

טכניון מקום
TechnionIIT Hebrew 2-lines
logo safety
לוגו בטיחות
לוגו תפעול הטכניוןרקע שקוף