הכנס הארצי

לבטיחות במעבדות

6.7.2022 | הטכניון, חיפה

תכנית הכנס

09:00 - 08:00     התכנסות, הרשמה וכיבוד קל 

10:30 - 09:00     מושב 1: פתיחה

ברכות -  פרופ' אורי סיון, נשיא הטכניון ומר יורם אלעזרי, יו"ר האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות בלשכת המהנדסים

ד"ר שי וייס, מנהל מעבדות הבטיחות, המכון הביולוגי, נס ציונה | בטיחות ביולוגית כתרבות ארגונית 

פרופ' איתן נוה, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, הטכניון | המתח בין בטיחות למחקר: הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו? האמנם? 

11:00 - 10:30     הפסקת קפה 

12:30 - 11:00    מושב 2: רגולציה

רב טפסר דדי שמחי, נציב כבאות והצלה לשעבר | בטיחות, ניהול סיכונים וחוסן לאומי

מר חזי שוורצמן, מפקח עבודה ראשי וראש מינהל הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית, זרוע עבודה, משרד הכלכלה והתעשייה | דברי הקדמה

גברת ענת שולמן, ראש תחום גהות תעסוקתית, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, משרד הכלכלה והתעשייה | מגמות ואתגרים ברגולציה בכלל וברגולציית מעבדות בפרט 

ד"ר רז דקל,  רופא תעסוקתי ראשי, מינהל הבטיחות, משרד הכלכלה | מחט בערימה של שחת - מציאת אבחנה בין מאות חומרים ותהליכים במעבדה 

13:20 - 12:30     ארוחת צהריים 

14:40 - 13:20    מושב 3: אירועי בטיחות במעבדות מו"פ

ד"ר רם דולמן, מנהל אגף מעבדות ומגה-לאב וגב' הדס להט, מנהלת הבטחת איכות, בטיחות, ניהול סיכונים וחוויית האדם,  המרכז הרפואי ע"ש שיבא | ניהול בטיחות במעבדות מחקר הפועלות בסמיכות למעבדות שירות 

ד"ר רון גנוסוב, מהנדס בטיחות ראשי בדימוס, רפאל | מעבדות בלי גבולות 

מר נעם קרפ, מוביל בטיחות וקיימות במעבדות, טבעטק | טיפולי שורש לאירועי בטיחות במעבדה

ד"ר עדי חן-גוטרמן, ראש יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה, הטכניון | בטיחות במגדל השן. על מעבדות, תאונות ומיטיגציות באקדמיה 

15:00 - 14:40     הפסקת קפה 

16:00 - 15:00    מושב 4: חדשנות טכנולוגית

מר אסף רגב, סמנכ"ל הנדסה, המרכז הישראלי לבטיחות וגיהות | בין חדשנות לבטיחות - טכנולוגיות חדשות להגברת אפקטיביות הדרכת עובדים לבטיחות 

מר מאיר נפגי, ממונה בטיחות קמפוס חיפה ואחראי תחום הבטיחות, אינטל | מתכנון עד ייצור, ניהול שינויים והתמודדות עם סיכונים בעולם הפיתוח 

ד"ר דליה זגר, ראש יחידת הבטיחות, מכון ויצמן למדע | ניהול בטיחות בארגון מורכב 

דברי סיכום

טכניון מקום
TechnionIIT Hebrew 2-lines
logo safety
לוגו בטיחות
לוגו תפעול הטכניוןרקע שקוף