הכנס הארצי

לבטיחות במעבדות

6.7.2022 | הטכניון, חיפה

הרשמה לכנס

משתתף רגיל

200 ש"ח

ההרשמה לכנס הסתיימה

משתתפים אשר מעוניינים לחייב תקציבי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ, מתבקשים ליצור קשר עם מזכירות הכנס לפני ביצוע תשלום דרך האתר.

במקרה זה אין לבצע רכישת כרטיסים דרך האתר

1 |מחיר הכנס כולל: כיבוד, שתייה וארוחת צהריים.

2 | רשויות/מועצות המעוניינות לרשום את עובדיהם במרוכז לכנס, מוזמנות ליצור קשר עם מזכירות הכנס להמשך תהליך התשלום. 

2 | הטכניון פועל להנגשת אירועים וכנסים לאנשים עם מוגבלויות שונות. אורחים המבקשים התאמות ספציפיות, מוזמנים לפנות למזכירות הכנס.

3 | לשאלות בנוגע לקורונה יש לפנות במייל למזכירות הכנס.

4 | ביטול עד 31.5.2022 – החזר מלא בניכוי 7% עמלה

       ביטול עד 30.6.2022 - החזר בניכוי 50% ממחיר הכרטיס

       ביטול לאחר 1.7.2022 - ללא החזר כספי - 100% מהמחיר הכולל יחויב

       הודעה על ביטול יש לשלוח בדוא"למזכירות הכנס בלבד

טכניון מקום
TechnionIIT Hebrew 2-lines
logo safety
לוגו בטיחות
לוגו תפעול הטכניוןרקע שקוף